Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού- Α.Π 1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.  Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα … Περισσότερα

Οι μαθητές μας πηγαίνουν στον κινηματογράφο

Οι μαθητές του σχολείου μας την Τετάρτη 25-2-2015 θα παρακολουθήσουν στον κινηματογράφο Απόλλων την ταινία “Άγρια Ζώα της Ελλάδας” Μια εκπαιδευτική διαδραστική ταινία που θα προβληθεί από τον εκπ/κό οργανισμό «ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ».

Το σχολείο μας στον κινηματογράφο Απόλλων


Οι μαθητές του σχολείου μας την Τετάρτη 25-2-2015 θα παρακολουθήσουν την εκπ/κή διαδραστική ταινία “Η Γη ανήκει σε όλα τα παιδιά του κόσμου – Λέμε όχι στο ρατσισμό” που θα προβληθεί από τον εκπ/κό οργανισμό «ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ» στον κινηματογράφο Απόλλων.