Διοικητικό Συμβούλιο – Οργανόγραμμα

2016-2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 6944704900 tseresa@piraeusbank.gr
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6972873759 lefestate@gmail.com
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΛΕΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6934782372 glezakia@hotmail.com
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΡΟΜΙΝΑ 6977075881 info@miraresort.com
ΤΑΜΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 6944562124 realtor@lefkasrealestate.gr
ΜΕΛΟΣ ΤΣΕΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  6977617244 ekatsere@hotmail.com
ΜΕΛΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 6979760350 fatouroum@piraeusbank.gr
ΜΕΛΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 6932554861 zaxareniakagelari@gmail.com

 

2015-16

Ευτυχία Δήμου Πρόεδρος
Παναγιώτης Φέτσης Αντιπρόεδρος
Μαρία Σμπούκη Γραμματέας
Μαρία Πατριαρχέα Ταμίας
Περίανδρος Μάνθος Μέλος
Σταυρούλα Στάυρακα Μέλος
Ελένη Ουζούνη Ειδική Γραμματέας