Συνεργασία εκπαιδευτικών – γονέων

  Διδακτικό έτος: 2019-20

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δέχονται σε συνάντηση συνεργασίας τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών  την 1η Τετάρτη κάθε μήνα καί ώρα 13:15.

Οι  εκπαιδευτικοί Στεφανία Σκανδάλη και Δημήτριος Βουκελάτος, υπεύθυνοι των Β1  και ΣΤ2 τμημάτων αντίστοιχα, κατ΄εξαίρεση δέχονται τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών  την 1η Παρασκευή κάθε μήνα καί ώρα 13:15.

 

 

 

Διδακτικό έτος: 2014-15

Α/Α ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
1 Σκανδάλη Στεφανία Α 2ο 1η Παρασκευή του μήνα 11:45-12:25
2 Σταμούλη Ιωάννα Α 1ο 1η Παρασκευή του μήνα 12:25-13:15
3 Σβεντζούρη Ελένη Β 2ο 1η Πέμπτη του μήνα 12:40-13:15
4 Κοκόλη Άννα Β 1ο 1η Πέμπτη του μήνα 12:40-13:15
5 Σκορδά Καλλιόπη Γ 1ο 1η Τετάρτη του μήνα 10:50-11:30
6 Κουντουρά Σοφία Γ 2ο 1η Πέμπτη του μήνα 11:45-12:25
7 Αρβανίτη Αικατερίνη Δ 1ο 1η Τρίτη του μήνα 11:45-12:25
8 Μαθιουδάκη Μαρία Δ 2ο 1η Τετάρτη του μήνα 11:45-12:25
9 Κατσιπάνος Παντελής Ε 1ο 1η Τετάρτη του μήνα 12:35-13:15
10 Κευσίκογλου Αθανάσιος Ε 2ο 1η Τετάρτη του μήνα 12:35-13:15
11 Φατούρου Ιουλία ΣΤ 1ο 1η Πέμπτη του μήνα 11:45-12:25
12 Λάζαρη Μαρία ΣΤ 2ο 1η Δευτέρα του μήνα 12:35-13:15

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

13 Αγγελάκη Ευαγγελή Φυσικής Αγωγής 1η Τρίτη του μήνα 9:00-10:00
14 Σολδάτου Μαρία Αγγλικών 1η Πέμπτη του μήνα 13:15-14:00
15 Βλάχου Μαρία Μουσικής 1η Παρασκευή του μήνα 11:45-12:25
16 Κόγκα Πηνελόπη Αγγλικών 1η Παρασκευή του μήνα 11:45-12:25

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 ΜΑΡΟΥΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ