Εργαστήρια δεξιοτήτων 2022-2023


ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ της Σχολικής Μονάδας

                                                                   

Ζω καλύτερα-Ευ Ζην 
Φροντίζω το Περιβάλλον Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ  Δημιουργώ & Καινοτομώ