Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-22


ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ της Σχολικής Μονάδας

                                             

Ζω καλύτερα-Ευ Ζην  
Φροντίζω το Περιβάλλον  Ενδιαφέρομαι & Ενεργώ  Δημιουργώ & Καινοτομώ