Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σχέδιο Δράσης της Σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2021-22

 

 

Στα πλαίσια του μαθήματος “Εργαστήρια δεξιοτήτων” σας παρουσιάζουμε δυο προγράμματα όπως αυτά υλοποιήθηκαν από την Α΄και τη Γ΄τάξη του σχολείου μας.

Α΄Τάξη:

 

Γ Τάξη:

 

 

Η Δ1 τάξη υλοποίησε το πρόγραμμα “Με τον Σταμάτη και τον Γρηγόρη” .