ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:45, θα δοθεί από το Σχολείο η βαθμολογία του Α΄ τριμήνου για τους/τις μαθητές/τριες των Γ΄, Δ΄ , Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων και θα γίνει προφορική ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών/τριών των Α΄ και Β΄ τάξεων.

Ο Δ/ντής  του Σχολείου θα δέχεται την ίδια ώρα στο γραφείο του, τους γονείς ? κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θέλουν να τον συναντήσουν.

Το Πρόγραμμα του Ολοήμερου θα λειτουργήσει μετά το τέλος της παράδοσης της βαθμολογίας και ενημέρωσης των γονέων.

Τα λεωφορεία, για όσους μαθητές αποχωρούν  από το χώρο του Σχολείου με αυτά, θα αναχωρήσουν κανονικά.

      Η παρουσία όλων των γονέων ? κηδεμόνων είναι απαραίτητη!