Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος  “Εργαστήρια δεξιοτήτων” οι μαθητές του Β1 μαθαίνουν τη δημοκρατία και  τον εθελοντισμό στην πράξη:

Αφού παρακολουθήσουν βίντεο και παρουσιάσεις για τον εθελοντισμό, εμπνέονται  από το πνεύμα  και  τις αρχές του και καταθέτουν προτάσεις ,τις συζητούν και ψηφίζουν . Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα κάνουν πράξη σχηματίζοντας  μια εθελοντική ομάδα καθαριότητας με το δικό της σήμα και καταστατικό  . Δεσμεύονται να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων της ομάδας τους και το αποδεικνύουν με τις ενέργειές τους!

Η προσπάθειά τους , στις φωτογραφίες που ακολουθούν: