Το Λιμεναρχείο Λευκάδας στο σχολείο μας!

Για άλλη μια χρονιά το Λιμεναρχείο Λευκάδας υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στόχο έχει την ενημέρωση των μαθητών πάνω στους κινδύνους που εγκυμονούν τα καλοκαιρινά μας μπάνια στη θάλασσα και φυσικά να διεγείρει τον προβληματισμό τους σε σχέση με τους κανόνες που πρέπει  να τηρούν για την ασφάλειά τους. Ο τίτλος  του προγράμματος είναι “Προσέχω , μαθαίνω, νοιάζομαι” και παρουσιάζεται σε μαθητές των σχολείων του νησιού μας  από λιμενικούς του Λιμεναρχείου Λευκάδας. Στο σχολείο μας το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στους μαθητές της Α΄ , Β΄ , Δ΄ και Ε΄ τάξης στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2023 και φυσικά ενθουσίασε τα παιδιά , τα οποία υποσχέθηκαν να τηρούν τους κανόνες ώστε να είναι τα καλοκαιρινά τους μπάνια   τόσο ευχάριστα  όσο και ασφαλή.