ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2ο & 3ο     ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ       ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                       Λευκάδα,  22/02/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών της ΠΡΩΤΗΣ (Α΄) τάξης για το Σχολικό Έτος 2023 – 2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 μέχρι και 20 Μαρτίου 2023.

Για την εγγραφή απαιτούνται:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι αλλοδαποί το παραπάνω έγγραφο θα το προσκομίζουν υποχρεωτικά οι ίδιοι και επίσημα μεταφρασμένo.
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
  4. Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Δ/ντή του σχολείου (αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.), φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  5. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2023-2024 θα εγγραφούν στην πρώτη τάξη τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2017.

     Για το σχ. έτος 2023-2024 το 2ο και 3ο Δημ. Σχ. Λευκάδας, σύμφωνα με την Α.Π. : 768/13-03-2018 απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης Λευκάδας και όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 79/2017 για τα συστεγαζόμενα σχολεία,  έχουν κοινή σχολική περιφέρεια και κοινές εγγραφές. Όσα παιδιά έχουν αδέρφια που ήδη φοιτούν, θα εγγράφονται στο ίδιο σχολείο. Οι υπόλοιποι εγγραφέντες μαθητές στην Α΄ τάξη θα μοιράζονται μετά το τέλος των εγγραφών στα τρία τμήματα (εφόσον υπάρχει ο προβλεπόμενος αριθμός μαθητών για τρία τμήματα) των Σχολείων κατά  αλφαβητική σειρά και λαμβάνοντας υπόψη όποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν.

Η κοινή Σχολική Περιφέρεια του 2ου 12/θ Δ. Σχ. Λευκάδας και 3ου 6/θ Δ.Σχ. Λευκάδας (Συστεγαζόμενα –Κοινές Εγγραφές):

Περιλαμβάνει το τμήμα της πόλης που περικλείεται από τις οδούς: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ (Μποσκέτο-Κεντρική πλατεία) δεξιά, Ιωάννη Μελά (Κεντρική αγορά) δεξιά, Άγιος Μηνάς δεξιά, Ευσταθίου Ζάκκα δεξιά, Δ. Μακρή δεξιά, Μπουμπουλίνας δεξιά, Καραϊσκάκη δεξιά, Πεφανερωμένης προς Φρύνι δεξιά, Φιλοσόφων δεξιά,  Λεωφόρος Λευκάδας-Νυδριού δεξιά. Μετά τη διασταύρωση προς Καρυά δεξιά και αριστερά, Απόλπαινα, Φρύνι, Αγία Μαρίνα,  Νικολάου Σβορώνου , Άγγελου Σικελιανού, Γουλιέλμου  Δαίρπφελδ. Επίσης περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα Καλαμιτσίου και Αγ. Νικήτα .

Οι εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία των Διευθυντών των Σχολείων καθημερινά 13:30 με  14:00   εκτός από τις ημέρες που τα σχολεία θα είναι κλειστά και παρακαλούμε πολύ λόγω των ειδικών συνθηκών να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προς αποφυγή της διάδοσης του covid-19.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα σχολεία μας ή στα τηλέφωνα 2645022786 – 2645022630.

Η  Δ/ντρια  του 2ου Δημ. Σχολείου                            Ο Δ/ντής του 3ου Δημ. Σχολείου
          Σβεντζούρη Ελένη                                                                Δελλαπόρτας Σταύρος