3η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας συνδέεται με την υιοθέτηση από το διεθνή οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007. (Η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η Ελλάδα το 2012). Είναι μια ημέρα ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση, καλλιέργειας του σεβασμού και καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων και αποκλεισμών.
Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό λόγου, έργου ή άμεσης αντίληψης. Είναι αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή. Σύμφωνα με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ένας στους έξι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει κάποιο είδος αναπηρίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι άτομα με αναπηρία ενώ περίπου 190.000.000 αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή.

Με αφορμή τη μέρα αυτή έγινε μια προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών του σχολείου μας σε θέματα αναπηρίας από τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής της σχολικής μονάδας, την κυρία Αθηνά Πλίτση-Υπεύθυνη Τμήματος Ένταξης, την κυρία Νατάσα Μπούσιου-Παράλληλη Στήριξη και την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου-Παράλληλη Στήριξη. Στόχος η αποδοχή της διαφορετικότητας, η απόκτηση δεξιοτήτων ενσυναίσθησης και του αισθήματος της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απ’ την πλευρά των μαθητών. Μια ευκαιρία να σκεφτούμε όλοι μας πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε τα εμπόδια και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία προσβάσιμη σε όλους.

Ειδικότερα οργανώθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που άσκησαν όλοι οι μαθητές του σχολείου σε:

Γνωριμία με όλες τις αναπηρίες
Βιωματική προσέγγιση της κινητικής αναπηρίας
Νοηματική γλώσσα
Ανάγνωση του συστήματος γραφής Braille
Γνωριμία με τον αυτισμό
Παρακολούθηση της ταινίας μικρού μήκους «Το δώρο»

Τέλος τα παιδιά σε κάθε τάξη «τραγούδησαν» στη νοηματική γλώσσα το τραγούδι: «Μήνυμα Ζωής» !

Ακολουθεί έκθεση εικόνων: